11th of May 1918 is a single channel projection installation with newspaper element.  

A tableau about a young female Hilja Heino who was executed in Inkoo Västankvarn during the Finnish Civil War 1918.

English title / 11th of May 1918

Shooting formats / 16mm film & DV¨

Original title / 11. toukokuuta 1918
Type / Single channel
Genre / Female point of view, Experimental
Country / Finland
Picture ratio / 4:3
Duration / 00:08:14
Language / No dialogue
Sound format / Stereo
Year / 2004
Credits / Milja Viita (Author)
And how her steps remain incomplete. Archive image and the text, inkprint on newspaper paper, size 60 x 70 cm (Ja miten hänen askelensa jäävät keskeneräisiksi)
11th of May 1918 -wall piece

NEWSPAPER TEXT

And how her steps remain incomplete

A black and white photograph, size 7X5 cm. The picture has yellowed at the edges, especially the lower right corner.
There are eighteen people in the picture, some stubble field and sky. The horizon is in the middle of the picture, outlining a hill on the right side of the picture. To the far left and closest to the photographer walks a man wearing a dark suit and a cap with peak. His weight has shifted to his left food as he is taking the step with the right.

The long exposure reveals the downward motion of the left arm. The right side of his body is almost entirely outside the frame.
Besides him walks a group of seven similarly dressed man, they are all carrying a rifles in their right hand. They make up a triangular formation with three men, one behind another, advancing on both sides. In front of them, five men in loose rank, two of them appear to have guns.
Further to the right in the picture two people stand out, one a man carrying a rifle, dressed in black, the other a woman wearing a long white dress and a white headpiece. The woman’s figure half obscures the man; only his face and left shoulder are visible.
The barrel of his gun is pointing towards, emerging from behind the woman’s hip.

The woman’s dress reaches her ankles and the hem of the dress is blurred by her steps. The left arm is slightly bent, casting a strong long shadow on her white dress. A sharp, triangular shadow is cast from the hem to the dress, towards her fist.
A small shadow can also be seen under the dress and it seems almost as if she was floating in the air.
In front of her walk three man, the one at the back has covered his face with his hand. Behind the woman, and the men in front of her, is small elevation in the horizon. Young pine trees grow on the top, and the tops of the trees compose a dark, cloud-like formation above the people head’s. The source of light is outside the picture, behind the viewer. The shadows are short and deep.
The people are in the middle of the picture, their heads breaking the horizon, except for the man to the left in the foreground, whose white armband rests at the line of horizon.

Image: War Victiums in Finland 1914-1922 photograph archive

TEKSTI SANOMALEHDELTÄ
Ja miten hänen askeleensa jäävät keskeneräisiksi
Mustavalkovalokuva, koko 7 x 5 cm Kuva on reunoiltaan kellastunut, erityisesti sen oikea alanurkka.
Kuvassa on kahdeksantoista henkilöä, sänkipeltoa ja taivas. Horisontti kulkee kuvan puolivälissä ja paljastaa loivan kukkulan kuvan oikeassa reunassa. Äärimmäisenä vasemmalla ja lähimpänä kuvaajaa kävelee tummaan pukuun ja lipalliseen hattuun pukeutunut mies. Hänen painonsa on siirtynyt vasemmalle jalalle hänen ottaessaan askelta oikealla. Pitkä valotusaika paljastaa vasemman käden laskevan liikkeen.
Miehen vartalosta rajautuu sen oikea puolisko lähes kokonaan pois. Hänen sivussaan kävelee samantyylisesti pukeutuneen seitsemän miehen ryhmä, heillä on kaikilla kiväärit oikeassa kädessä. He muodostavat kolmiomaisen muodostelman jonka reunoilla kävelee kolme miestä peräkkäin. Heidän edessään on viiden miehen ryhmä väljässä, hajanaisessa rivissä. he kävelevät melko pitkin askelin ja ainakin kahdella näyttäisi olevan aseet.
Edelleen kuvaa oikealle lukiessa erottuu kaksi henkilöä, toinen tummiin pukeutunut, kivääriä kantava mies, toinen valkoiseen pitkään pukuun ja päähineeseen pukeutunut nainen. Naisen hahmo peittää miehen puoliksi, miehestä erottuu pelkästään kasvot ja oikea olkapää, hänen kiväärinsä piippu osoittaa suoraan eteenpäin, tullen esiin naisen takaa lantion kohdalta.
Naisen hame yltää nilkkoihin, helman alaosa on hänen askeleistaan epätarkka. Vasen käsivarsi on aavistuksen koukistunut piirtäen selkeän, pitkän varjon hänen valkeaan hameeseensa. Helmasta lähtee terävän kolmiokärjenmuotoinen varjo oikealle ylös, kohti hänen nyrkkiään. Myös helman alla erottuu pieni varjo ja hän näyttää lähes leijuvan ilmassa.
Hänen edessään kävelee kolme miestä, joista taimmainen on peittänyt kädellä kasvonsa. Naisen ja hänen edellään kulkevien miesten taakse jää horisontin pieni nousu, sen laella kasvaa nuoria petäjiä joiden latvoista muodostuu tumma pilvimäinen muodostelma heidän päälleen.
Kuvaan tulee valo sen ulkopuolelta, katsojan takaa. Varjot ovat voimakkaat ja lyhyet. Kulkijat sijoittuvat kuvan keskikohdille halkoen päällään horisonttia, paitsi etualalla vasemmalla oleva mies, jonka valkoisen käsinauhan alaosa lepää horisonttiviivalla.

Kuva: Suomen sotasurmat 1914-1922 projektin valokuva-arkisto